Ponedeljak - Petak 10:00-17:00
Subota Nedelja - Zatvoreno
Tomazeova 35/5,
11000 Beograd

Tomo terapija

Tomo terapija

Tomo terapija

 

Tomo terapija

 

 

TOMOHELICAL

 

 

Tomo Terapija – je jedinstveni aparat za radioterapiju koji ima u sebi ugrađen skener i namenjen je svim pacijentima kojima je neophodna radioterapija.


Njegova preciznost i lakoća rukovanja daju mu mogućnost da pojednostavi čak i najteže i složene situacije i da se, kao nikada do sada, precizno „gađaju“ obolela tkiva i da se količina zračenja koja dopire do zdravih delova smanji na minimum.

 

 


 

Zašto TomoTherapy?

 

 

Ne postoji ograničenje sto se tiće velićine, oblika, vrste kao i identifikovanja tumora koji treba da se zrači.


Štiti okolna zdrava tkiva.


Svakodnevno pre svake terapije gađa tumor da bi se postigla što bolja distribucija i homogenost doze zračenja.


Njena visoka preciznost daje mogućnost da se ponovi terapija u slučaju recidiva, ali sa mnogo manje neželjenih reakcija u odnosu na klasično zračenje.


Ne zahteva dugo i naporne pripreme i samo planiranje procesa.


Položaj tumora se locira neposredno pre početka tretmana.

 

Tomo terapija

 


 

Kako funkcioniše Tomo terapija?

 

 

Doza zračenja se raspoređuje trodimenzionalno i sa velikom preciznošću, obrtajima od 360* linearnog akceleratora u roku od 5-10 min, pružajuci zaštitu i sigurnost za okolna zdrava tkiva.


Svakodnevno se vrši skeniranje (CTrue) koje pokazuje položaj i dimenzije tumora, kao i okolnog zdravog tkiva tokom terapije.


Time se omogućava svakodnevno prilagođavanje plana lečenja, ukoliko je to potrebno, čineći terapiju potpuno personalizovanom i prilagođenom potrebama svakog pacijenta.


TomoTherapy pruža mogućnost da se zrači tumor velikom preciznošću. Istovremeno umanjuje zračenje okolnog zdravog tkiva i rezultat toga je smanjena mogućnost pojave neželjenih reakcija.

 

Tomo terapija

Tomo terapija

 


 

Tomo terapija

 

Neprekidno kružno (helikalno) zračenje TomoHelic™ zračenje, predstavlja jedinstveni model zračenja TomoTherapy® sistema i postavlja zlatni standard za isporuku X-zračenja – lečenje i ciljanje složenih tumora. TomoHelica kombinuje kontinuirano isporuku X-zraka zračenjem od 360 stepeni za terapiju zračenjem sa modulacijom (variranjem) intenziteta zračenja (IMRT – intensity- modulated radiation therapy). Tokom isporuke X-zraka, linearni akcelerator vrši višestruke rotacije od 360 stepeni oko pacijenta, dok pacijent prolazi kroz središnji otvor uređaja. Neprekidna isporuka velike i precizne doze zračenja omogućava kraće vreme zračenja u odnosu na većinu drugih sistema za tretman zračenjem i obezbeđuje visoko konformnu, ujednačenu distribuciju doze dok minimizira dozu zračenja na okolne zdrave i normalne strukture.

Tomo terapija

 

Isporuka sa fiksnim uglom Režim zračenja TomoDirect™ sistema Tomo- Therapy® nudi veoma efikasnu opciju lečenja za rutinske indikacije — pružajuci nerotaciono isporuku modulisanih snopova X-zraka iz fisnih uglova, sa mogućnostima 3D konformne terapije zračenjem (3DCRT). Ovo omogućava kreiranje planova lečenja koji uključuju između 2 i 12 uglova specifičnih za cilj zračenja, kao i nivoe modulacije zračenja koje definiše korisnik — uključujući 3D režim isporuke.

 

Tomo terapija

 

 

Ukoliko imate neka pitanja za nas slobodno nam pišite Ili nas pozovite radnim danima od 10-17h +381 63 30 10 30


Kontaktirajte Potencijal

Potencijal Orinacija

Urološka ordinacija POTENCIJAL predstavlja mesto gde će se pacijentu pomoći da reši svoj problem u skladu sa najnovijim medicinskim saznanjima i svetskim stručnim trendovima. Ideja je da svakom muškarcu omogućimo da pokaže svoj potencijal!