Ponedeljak - Petak 10:00-17:00
Subota Nedelja - Zatvoreno
Tomazeova 35/5,
11000 Beograd

Info

Informacije

Informacije i Pitanja Informacije i pitanja

 

 

Radiohirurgija jedan je od oblik radioterapije u toku koje se određena doza radijacije visoko fokusiranim zracima usmerava u precizno ograničena i specifična područja. Ovom vrstom terapije tretiraju se tumori i njihove metastaze u mozgu, kičmenoj moždini i kičmi (benigni i maligni), abnormalnosti u krvnim sudovima mozga i ostale funkcionalnefunkcionalne nepravilnosti nervnog sistema.

Pojam stereotaksija (po kome ova metoda nosi naziv i stereotaksicka radiohirurgija), odnosi se na geometrijski trodimenzionalni koordinatni sistem koji u ovoj neurohirurškoj intervenciji omogućava precizno pozicioniranje virtuelne „mete“ – patološkog procesa, koja se može videti na bolesnikovim dijagnostickim slikama (Kompjuterizovana tomografija, Magnetna rezonantna tomografija), sa pravom pozicijom anatomskog ciljanog područja u bolesnikovom telu.

Kod radiohirurgije se primenjuje selektivno, ciljano zračenje, obolelog tkiva radioaktivnim zracima iz više izvora kako bi se na tačno željenoj anatomskoj lokaciji povećala doza radijacije, i istovremeno u okolnom zdravom tkivu obezbedila minimalna i ravnomerno raspodeljena radioaktivna doza. Radiohirurgija ili stereotaksijska radiohirurgija minimalno je invazivna metoda lečenje lezija sa stereotaksijskim fokusiranjem jonizujucuceg zračenja, bez hirurškog reza.

 


 

Terapija se, najčešce, sprovodi uz primenu aparata pomoću koga se snop zraka usmerava, na obolelo mesto, iz više uglova, kako bi se obuhvatio svaki deo tumora uz primenu propisane doze zračenja. Na osnovu nalaza kompjuterizovane tomografije, magnetne rezonance i ostalih pretraga, radiolog onkolog i ostali članovi tima, sačinjavaju plan lečenja i određuju koja ce se tehnika zračenja izabrati, odnosno koja je odgovarajuca za svakog, pojedinačnog, pacijenta.

Sajber nož je poznat kao prvi i jedini svetski poznat robotski radiohirurški sistem koji se koristi za lečenje velikog broja tumora na različitim mestima u organizmu. On je veoma osetljiv i precizan na milimetarskom nivou. Sa ovim sistemom tumori mozga, kao i oni koji se nalaze u ostalim delovima tela mogu se tretirati visokim dozama zračenja. Štaviše, zdravo tkivo je maksimalno zaštićeno od neželjenih efekata zračenja.

Sajber nož je revolucionarni radiološki uređaj sa robotskom preciznošću koji sa različitih pozicija u prostoru gađa sa usmerenim zracima istu tačku u organizmu, i to sa izuzetno malim dozama radijacije.

Pacijent je u ležećem položaju, a robotske ruke iz razlicitih uglova šalju usmerene zrake na označenu tačku u telu pacijenta. Te male usmerene doze zračenja se sabiraju u jednoj tački i ubijaju samo ćelije kancera, a da neoštećuju okolno zdravo tkivo.

Sajber nož je zamena za hirurške oparacije, gde se na nivou ćelije ubijaju obolele ćelije kancera. Pacijent se ne otvara hirurškim putem, ne leči se u bolnici, nema anestezije, nema bola, dok je pouzdanost višestruko veća.

 


 

Radioterapija je terapija koja koristi jonizujuce zračenje i koja je danas jedna od najvažnijih metoda u lečenju raka. Reč je o neinvazivnoj proceduri, što znači da za njenu primenu nije potrebna anestezija i obično se izvodi u kratkom vremenskom roku. Namenjena je pacijentima kod kojih nije moguće izvršiti hirurški zahvat, niti se mogu podvrgnuti hemoterapiji.

Radioterapija može da se primeni kao samostalna terapija ili se može kombinovati sa drugim terapijskim metodama (hirurgija i/ili hemoterapija).

Tomo terapija je radiološki uredjaj sa izuzetnom preciznošću gde se male doze radijacije kreću u punom krugu od 360 stepeni . Pacijent je u ležecem položaju , u centru vertikalno postavljenog kruga po kojem se kreće robotska ruka koja usmerenim snopom minimalnog radiološkog zračenja gađa istu tacku u organizmu iz svih uglova od 1 do 360 stepeni. Za to vreme pacijent se kreće u okviru tog polja.

Radiološki tretmani Sajber nožem i Tomo terapijom omogućavaju da se rezultati terapije prate u realnom vremenu u toku same terapije, pošto skener paralelno snima ono što se događa. Time se odmah može korigovati i nivo radijacije koji je potreban za uspešno lečenje.

Gama nož, X nož i Sajber nož su radiološki uređaji koji rade na istom principu, gde se koncentrisanim radiološkim zracima slabog intenziteta iz različitih uglova gadjaju i ubijaju ćelije kancera.

Razlika izmedju uređaja je u tehničkim mogućnostima u preciznosti usmeravanja ovih zraka, mogućnosti usmeravanja iz različitih uglova i položaja, i određivanja nivoa intenziteta same radijacije. Može se reći da su Gama nož i X nož preteče Sajber noža.

 


 

Gama nož je mašina koja koristi gama zrake poreklom iz radioaktvnog kobalata 60 (Co60) i koristi se za lečenja promena u glavi do vratnog drugog pršljena. X nož je linearni akcelerator /Varian Edge/ koristi X zrake za promene u celom telu.

Sajber nož kao uredjaj svojim tehničkim osobinama pretstavlja najnoviju i najefikasniju generaciju radiološkog uredjaja sa najvećom preciznošcu i najmanjom stopom zračenja pacijenta, time je Sajber nož poslednja reč medicine u lečenju svih vrsta tumora.

Ukoliko imate neka pitanja za nas slobodno nam pišite Ili nas pozovite radnim danima od 10-17h +381 63 30 10 30


Kontaktirajte Potencijal

Potencijal Orinacija

Urološka ordinacija POTENCIJAL predstavlja mesto gde će se pacijentu pomoći da reši svoj problem u skladu sa najnovijim medicinskim saznanjima i svetskim stručnim trendovima. Ideja je da svakom muškarcu omogućimo da pokaže svoj potencijal!